ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 ม.ค.63 [09 มกราคม 2563 15.08 น.] อ่าน 92
วีดิทัศน์กิจกรรมทำขนมเดือนสิบน้องอนุบาล [21 ตุลาคม 2562 21.17 น.] อ่าน 15
วีดิทัศน์กิจกรรมน้องๆ อนุบาล [03 ตุลาคม 2562 20.37 น.] อ่าน 34
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.3 ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16-20 ก.ย.62 [21 กันยายน 2562 13.20 น.] อ่าน 368
รางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ปีการศึกษา 2562 [10 กันยายน 2562 22.59 น.] อ่าน 23
IQA AWARD โรงเรียนวัดไม้เสียบ [08 กันยายน 2562 21.16 น.] อ่าน 31