นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 [08 พฤษภาคม 2562 14.54 น.] อ่าน 74
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 [08 พฤษภาคม 2562 14.12 น.] อ่าน 93