ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อ "สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม" (สื่อภาพยนต์สั้น) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 16.35 น. อ่าน 224
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 14.37 น. อ่าน 40
ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลของอักษรเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 11.03 น. อ่าน 118
ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อการบริหารจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 10.29 น. อ่าน 95
ประชาสัมพันธ์การเข้าห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 10.18 น. อ่าน 211
ประกาศ สพม.ลยนภ เรื่อง จัดสรรที่เรียนให้นักเรียนฯ ปีการศึกษา 2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 15.45 น. อ่าน 338
ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 14.45 น. อ่าน 162
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 14.39 น. อ่าน 62
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 14.30 น. อ่าน 154
อบรมหลักสูตร “AI FOR SCHOOLS” รุ่น 2 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 14.28 น. อ่าน 52