ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 15 มกราคม 2564 11.39 น. อ่าน 45
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 10.58 น. อ่าน 1208
ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 08.57 น. อ่าน 856
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตามมาตรา 38 ค.(2) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 14.50 น. อ่าน 329
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 11.42 น. อ่าน 31
ประกาศรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.19 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 10.16 น. อ่าน 24
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 09.12 น. อ่าน 204
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 28 กันยายน 2563 12.49 น. อ่าน 448
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 23 กันยายน 2563 20.19 น. อ่าน 53
ประกาศ สพม.19 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 15 กันยายน 2563 15.21 น. อ่าน 165