ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 13.52 น. อ่าน 883
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 11.31 น. อ่าน 850
ที่ ศธ 04249/ว2905 เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 01 สิงหาคม 2562 16.02 น. อ่าน 114
การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 12.45 น. อ่าน 80
ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 12.43 น. อ่าน 78
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 11.58 น. อ่าน 616
แจ้งเวียนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.37 น. อ่าน 28
แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.36 น. อ่าน 28
กิจกรรมการถอดบทเร่ียน(Best Practice) และบริษัทสร้างการดี โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.33 น. อ่าน 50
ขอเชิญชวนส่งผลงานคลิปวีดีโอ ร้องเล่นเต้นโชว์ รณรงค์ทันตสุขภาพด้วยสูตร 2+2+2 PLUS โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.32 น. อ่าน 18