ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 23 มกราคม 2563 11.44 น. อ่าน 12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 20 มกราคม 2563 11.25 น. อ่าน 17
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 06 มกราคม 2563 16.32 น. อ่าน 47
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ปี พ.ศ.2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 02 มกราคม 2563 16.05 น. อ่าน 2079
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 13.52 น. อ่าน 1153
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 11.31 น. อ่าน 907
ที่ ศธ 04249/ว2905 เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 01 สิงหาคม 2562 16.02 น. อ่าน 200
การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 12.45 น. อ่าน 132
ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 12.43 น. อ่าน 151
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2562 11.58 น. อ่าน 692