ประกาศ สพม.19 เรื่อง เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.1 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 14.51 น. อ่าน 605
ประกาศ สพม.19 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 17.15 น. อ่าน 1108
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบพนักงานราชการ สังกัด สพม.19 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 04 พฤษภาคม 2563 21.35 น. อ่าน 390
ประกาศ สพม.19 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 02 พฤษภาคม 2563 14.58 น. อ่าน 665
ประกาศ สพม.19 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.19 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 28 เมษายน 2563 16.40 น. อ่าน 4160
ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 02 เมษายน 2563 10.22 น. อ่าน 80
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 23 มกราคม 2563 11.44 น. อ่าน 126
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 20 มกราคม 2563 11.25 น. อ่าน 65
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 06 มกราคม 2563 16.32 น. อ่าน 106
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีปกติ ปี พ.ศ.2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 02 มกราคม 2563 16.05 น. อ่าน 2857