ประกาศ สพม.19 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 15 กันยายน 2563 15.21 น. อ่าน 67
ประกาศ สพม.19 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.19 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 11.08 น. อ่าน 515
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 09 สิงหาคม 2563 12.23 น. อ่าน 488
การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 03 สิงหาคม 2563 11.34 น. อ่าน 149
ประกาศสพม.19 เรื่องประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนต์สั้น) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 16.39 น. อ่าน 209
ประกาศ สพม.19 เรื่องการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนต์สั้น) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 17.55 น. อ่าน 251
สพม.19 ประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ เรื่องการใช้ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 13.00 น. อ่าน 169
ประกาศ สพม.19 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมผลิตแพทย์เพื่อช โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 03 กรกฎาคม 2563 21.55 น. อ่าน 235
ประกาศ สพม.19 เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 28 มิถุนายน 2563 19.32 น. อ่าน 1505
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 15.58 น. อ่าน 356