แนวปฏิบัติงานควบคุมภายใน 2562 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 10.15 น. อ่าน 26
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.54 น. อ่าน 68
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.49 น. อ่าน 56
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.26 น. อ่าน 47
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.20 น. อ่าน 14
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.17 น. อ่าน 38
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.43 น. อ่าน 37
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.41 น. อ่าน 41
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.30 น. อ่าน 22
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.25 น. อ่าน 18