แผนปฏิบัติการ ITA 63 (สพม.19) โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 17.14 น. อ่าน 60
แนวปฏิบัติงานควบคุมภายใน 2562 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 22 สิงหาคม 2562 10.15 น. อ่าน 57
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.54 น. อ่าน 172
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.49 น. อ่าน 106
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.26 น. อ่าน 86
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.20 น. อ่าน 24
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 20.17 น. อ่าน 71
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.43 น. อ่าน 64
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.41 น. อ่าน 67
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 19.30 น. อ่าน 66