งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 11.03 น. อ่าน 15
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 17 มิถุนายน 2564 09.40 น. อ่าน 16
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 264 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 10.33 น. อ่าน 25
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 08 เมษายน 2564 16.16 น. อ่าน 18
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 03 มีนาคม 2564 09.32 น. อ่าน 18
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.36 น. อ่าน 34
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 06 มกราคม 2564 14.55 น. อ่าน 23
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 04 ธันวาคม 2563 14.51 น. อ่าน 27
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 13.45 น. อ่าน 29
งบทดลองเดือนกันยายน 2563 โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 10.48 น. อ่าน 26