กิจกรรมการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล
กิจกรรมการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล จากห้องศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
เมื่อ 05 ธันวาคม 2563 01.06 น. โดย: ยางอู้มวิทยาคาร อ่าน 5
ต้อนรับบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ต้อนรับและแนะนำครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สู่โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
เมื่อ 05 ธันวาคม 2563 00.46 น. โดย: ยางอู้มวิทยาคาร อ่าน 13
มอบ กระเป๋า สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมมอบ กระเป๋า สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 05 ธันวาคม 2563 00.38 น. โดย: ยางอู้มวิทยาคาร อ่าน 19
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 63 โรงเรียนวัดสองห้องจัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อ 04 ธันวาคม 2563 23.51 น. โดย: วัดสองห้อง อ่าน 10
การรับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ภาคเรียนที่่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖
การรับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) ภาคเรียนที่่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อ 04 ธันวาคม 2563 23.49 น. โดย: วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) อ่าน 6