โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เมื่อ 29 มีนาคม 2563 17.09 น. โดย: บางสวรรค์วิทยาคม อ่าน 18
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง
เมื่อ 29 มีนาคม 2563 16.23 น. โดย: บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ อ่าน 12
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑานักเรียน “สพป.น่าน เขต ๒ เกมส์”
เมื่อ 29 มีนาคม 2563 16.12 น. โดย: บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ อ่าน 7
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน ประจำปี 2563
เมื่อ 29 มีนาคม 2563 16.02 น. โดย: บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ อ่าน 11
ประกาศผลการเรียน 2562
ประกาศผล
เมื่อ 29 มีนาคม 2563 14.28 น. โดย: บ้านไร่มุสลิม อ่าน 38