การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 22.08 น. โดย: บ้านโคกกลางบ่อหลุบ อ่าน 6
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับแผนพัฒนาสถานศึกษา
วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับแผนพัฒนาสถานศึ
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 17.26 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 2
โรงเรียนบ้านพะวรรับการประเมิน 1 โรงเรียน 1 ความสำเร็จ (OSOS) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562
โรงเรียนบ้นพะวร รับการประเมิน 1 โรงเรียน 1 ความสำเร็จ (OSOS) จุดเน้นที่ 9 มีคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมลูกเสือของพระราชา)
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 15.22 น. โดย: บ้านพะวร อ่าน 11
ร่วมงานขาว-ดำ ในหมู่บ้าน
ร่วมงานขาว-ดำ ในหมู่บ้าน
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 15.11 น. โดย: วัดสันทราย อ่าน 1
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 14.56 น. โดย: วัดสันทราย อ่าน 4