ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตาจิต ณ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา จัดงานมุฑิตาจิตให้แก่ นายมูล อ่อนตา ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3
เมื่อ 26 กันยายน 2563 21.12 น. โดย: ห้วยแย้วิทยา
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ จังหวัดนราธิวาส เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบการเรีย
เมื่อ 26 กันยายน 2563 21.05 น. โดย: วัดทุ่งหินผุด
โรงเรียนบ้านปากน้ำประเมินจุดเน้น
เมื่อ 26 กันยายน 2563 19.50 น. โดย: บ้านปากน้ำ อ่าน 7
คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอา
คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
เมื่อ 26 กันยายน 2563 19.30 น. โดย: อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
กิจกรรมอบรม กรรมการนักเรียน และสารวัตรนักเรียนปีการศึกษา 2563
กิจกรรมอบรม กรรมการนักเรียน และสารวัตรนักเรียนปีการศึกษา 2563
เมื่อ 26 กันยายน 2563 19.28 น. โดย: อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)