จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยใช้รูปแบบ PLC
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2564 14.11 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 5
ติดตามการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด สัปดาห์ที่2
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2564 14.09 น. โดย: บ้านบางปรุ
มอบพวงหรีดในงานบำเพ็ญกุศลศพ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2564 14.05 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 3
รับ-มอบชุดการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ สัปดาห์ที่ 2
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2564 14.03 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 5
มอบนมโรงเรียนให้กับนักเรียน ในช่วง COVID-19
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2564 13.59 น. โดย: บ้านบางปรุ อ่าน 3