โรงเรียนบ้านหนองปีกนก จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปีกนก จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2๒๕๖๔ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เวียนเที
เมื่อ 01 มีนาคม 2564 22.32 น. โดย: บ้านหนองปีกนก อ่าน 5
วันมาฆบูชา
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เมื่อ 01 มีนาคม 2564 21.14 น. โดย: บ้านทุ่งพลวง อ่าน 8
โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
เมื่อ 01 มีนาคม 2564 21.03 น. โดย: ละทายวิทยา อ่าน 6
จกรรมมอบรองเท้านักเรียน และเสื้อวอร์ม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จกรรมมอบรองเท้านักเรียน และเสื้อวอร์ม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เมื่อ 01 มีนาคม 2564 21.01 น. โดย: ละทายวิทยา อ่าน 14
เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนละทายวิทย
เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนละทายวิทย
เมื่อ 01 มีนาคม 2564 20.57 น. โดย: ละทายวิทยา อ่าน 7