กิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี
เมื่อ 24 ตุลาคม 2563 23.29 น. โดย: บ้านค้อใหญ่ อ่าน 7
ได้รับความอนุเคาะห์จากเทศบาลตำบลกำแพง ในการออกฉีดพ่นไล่ยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
วันศุกร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม 2563 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนายการ นางรสรินทร์ ดาแก้ว และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคาะห์จากเทศ
เมื่อ 24 ตุลาคม 2563 22.21 น. โดย: สระกำแพงวิทยาคม อ่าน 2
กฐินสามัคคี
กฐินสามัคคี
เมื่อ 24 ตุลาคม 2563 21.46 น. โดย: ไทรโยคน้อยวิทยา อ่าน 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (เราทำความดีด้วยหัวใจ) โดยไ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม 2563 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนายการ นางรสรินทร์ ดาแก้ว และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนชั้นประถม
เมื่อ 24 ตุลาคม 2563 21.45 น. โดย: สระกำแพงวิทยาคม อ่าน 1
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เมื่อ 24 ตุลาคม 2563 21.41 น. โดย: ไทรโยคน้อยวิทยา อ่าน 2