ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอน NT ปีการศึกษา 2563
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 22.40 น. โดย: บ้านเขาน้อยสามัคคี อ่าน 4
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม
เนื่องในโอกาสวันฉตรมงคล ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 22.35 น. โดย: บ้านเขาน้อยสามัคคี อ่าน 10
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 17.48 น. โดย: อนุบาลเขาฉกรรจ์ อ่าน 8
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาด covid-19
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาด covid-19
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 15.27 น. โดย: บ้านบง อ่าน 6
ปัจฉิมนิเทศ 63
วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านช่องไม้งามจัดปัจฉิมนิเทศ
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 14.54 น. โดย: บ้านช่องไม้งาม อ่าน 5