ข่าวกิจกรรม บ้านดู่
กีฬา กพศ.๑๕ กู่ดู่
โรงเรียนบ้านดู่ เข้าร่วมแข่่งขันกีฬา กพศ.๑๕ กู่ดู่
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 20.28 น. โดย: บ้านดู่ อ่าน 200 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดู่รับการประเมิน ITA
โรงเรียนบ้านดู่ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถานศึกษา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2559 22.01 น. โดย: บ้านดู่ อ่าน 294 ครั้ง
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านดู่ จัดแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เมื่อ 30 มิถุนายน 2559 16.30 น. โดย: บ้านดู่ อ่าน 99 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ