ข่าวกิจกรรม นาส่วงวิทยา
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการยื่นเอกสารมอบตัว ในวันที่ 12 มิ.ย.63
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 11.27 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ยื่นเอกสารในวันมอบตัว 12 มิ.ย. 63
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 11.15 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 92 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ
ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ไ
เมื่อ 21 เมษายน 2563 12.34 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 165 ครั้ง
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนนาส่วงวิทยา เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศ สพฐ. ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19
เมื่อ 19 มีนาคม 2563 14.38 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 155 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 66 รายการ