ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
กิจกรรมโครงการปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษประจำปีการศึกษา 1/2563 กลุ่มใหม่
นักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มใหม่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาคประจำปีประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ของ กสศ.
เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 19.17 น. โดย: บ้านนาข่าท่า อ่าน 78 ครั้ง
โครงการทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน
เมื่อ 21 กันยายน 2563 13.28 น. โดย: บ้านนาข่าท่า อ่าน 20 ครั้ง
โครงงานฝึกอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
นักเรียนมีความตั้งใจในการการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
เมื่อ 18 กันยายน 2563 11.19 น. โดย: บ้านนาข่าท่า อ่าน 55 ครั้ง
โครงงานฝึกอาชีพการทำไม้กวดดอกหญ้า
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
เมื่อ 18 กันยายน 2563 08.23 น. โดย: บ้านนาข่าท่า อ่าน 20 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 9 รายการ