ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านนางัว
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การจัดประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 13.06 น. โดย: บ้านนางัว อ่าน 47 ครั้ง
การประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
การประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 13.02 น. โดย: บ้านนางัว อ่าน 40 ครั้ง
การประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
การจัดคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนางัว ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสนอการจัดทำแผนการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนางัว ในวันที่ 20 มีนาค
เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 12.56 น. โดย: บ้านนางัว อ่าน 40 ครั้ง
การต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านนางัว
เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 10.10 น. โดย: บ้านนางัว อ่าน 36 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 6 รายการ