ข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
อำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อ 20 มีนาคม 2563 10.21 น. โดย: บ้านตะเฆ่ค่าย อ่าน 29 ครั้ง
สอบความเป็นเลิศทางวิชาการมูลนิธิสงเคราะห์การศึกษาอำเภอท่าตะโก
เมื่อ 02 มีนาคม 2563 15.39 น. โดย: บ้านตะเฆ่ค่าย อ่าน 85 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1
เมื่อ 02 มีนาคม 2563 14.59 น. โดย: บ้านตะเฆ่ค่าย อ่าน 25 ครั้ง
สอบความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนพนมรอกวิทยา
เมื่อ 02 มีนาคม 2563 14.12 น. โดย: บ้านตะเฆ่ค่าย อ่าน 20 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 28 รายการ