การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินสัมฤทธิผล ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2562

 

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านผาแล ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินสัมฤทธิผล ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2562 โดยการประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินของ นายศิวกรณ์ คำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแล ทางผู้บริหาร คณะครุและบุคลากรทางการศึกษา ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการหลักในการประเมิน ได้แก่ 1)ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2)นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนการตรวจราชการ เขตที่ 16 และ 3)นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนจากส่วนราชการที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านผาแล เป็นอย่างมาก ที่ได้ประเมิน รวมไปถึงให้แนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการบริหารงานภายในสถานศึกษา.............................................................(งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านผาแล)

 
ส่งข่าวโดย : บ้านผาแล  เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2562 10.20 น. เปิดอ่าน: 51 ครั้ง ไอพี:: 182.52.119.89 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [02 มีนาคม 2564 20.08 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
การประชุมสัญจรและติดตาม ตรวจสอบ ของคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) [02 มีนาคม 2564 19.59 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านนาป่าน ปีการศึกษา 2564 [02 มีนาคม 2564 19.59 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [02 มีนาคม 2564 19.12 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [02 มีนาคม 2564 19.02 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]