ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ

 

ศูนย์เรียนรวม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โรงเรียนบ้านดอนหัววัง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 วิ

 

  ศูนย์เรียนรวม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โรงเรียนบ้านดอนหัววัง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านรอบแรก และได้ไปสอบแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 15 คน ดังนี้ 1.ดญ.เกวลิน อินค๊ะสุวรรณ์ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. ด.ญ.จุฑารัตน์ ฉัตรคำแปง ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3.ดญ.ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4. ด.ญ.นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5. ด.ญ.นันทิกานต์ สวยเอี่ยม ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 6.ด.ญ.พิมพ์มาดา ตามเมืองมูล ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 7. ด.ญ.ธัญชนก วันใจ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 8. ด.ญ.กัญญาณัฐ อุ่นเมือง ช้น.ป.4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 9. ด.ช.ณรงค์ฤทธฺิ์ ติีบปาละ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 10.ด.ญ.ณัฐนันท์ วังมูล ช้น.ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 11. ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อินตาโย ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 12.ด.ญ.ธีราพร จัตุจันทร์ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 13.ด.ญ.ปานทิพย์ แสนคำฟู ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 14.ด.ช.พัชกร อิศรภักดี ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 15.ด.ญ. หอมดาว ลุงคำ (กาญจนา : ข่าว / ชไมพร : ภาพ )

 
ส่งข่าวโดย : อนุบาลห้างฉัตร  เมื่อวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2558 09.19 น. เปิดอ่าน: 270 ครั้ง ไอพี:: 110.171.136.29 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
วันเข้าพรรษา [25 กรกฎาคม 2564 21.05 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
รางวัลสถานศึกษาระดับทอง [25 กรกฎาคม 2564 19.58 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดวังอ้อและวัดท่าคล้อ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ปี2564 [25 กรกฎาคม 2564 19.39 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดธาตุ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค [25 กรกฎาคม 2564 19.39 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
แผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา [25 กรกฎาคม 2564 17.36 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]