ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัลโครงการวันแม่แห่งชาติ ปี2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการการพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการกิจกรรมสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองกลุ่มงานวิชาการ ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานพัสดุ ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนฯ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อและวัสดุเพื่อพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการบริหารงานธุรการ ปีการศึกษา 2562

 
ส่งข่าวโดย : บ้านแม่หลองน้อย  เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 21.50 น. เปิดอ่าน: 19 ครั้ง ไอพี:: 223.24.160.225 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน