ศรีชมภูเกมส์ 2562

 

กีฬาภายใน ศรีชมภูเกมส์ ต้านยาเสพติด 2562

 

วันที่ 27 -28  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน  ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562   

ภายใต้ชื่อ  ศรีชมภูเกมส์ 2562   วัตถูประสงค์ดังนี้ 

    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

โดย  มี  นายสมยศ  บุตนนท์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาในครั้งนี้  และกิจกรรมนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะครู  นักเรียน  อบต.ศรีชมภู    และ อพปร.ศรีชมภู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน    ขอบคุณครับ

    

 

 
ส่งข่าวโดย : ศรีชมภูวิทยา  เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 09.47 น. เปิดอ่าน: 42 ครั้ง ไอพี:: 1.20.168.226 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน [30 ตุลาคม 2563 17.11 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563 [30 ตุลาคม 2563 17.05 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
กิจกรรม "รณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปาก" [30 ตุลาคม 2563 16.32 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
นิเทศติดตามการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563 [30 ตุลาคม 2563 16.29 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องวันลอยกระทงประจำปี 2563 [30 ตุลาคม 2563 16.30 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]