Test Blueprint ปีการศึกษา2562

 

Test Blueprint ปีการศึกษา 2562

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ขอแจ้ง การทดสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรกำหนดตาม Test Blueprint ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) เป็นฐานยกระดับขยับสี เป็นการตรวจสอบคัดกรองนักเรียนที่จะเข้าสอบ และนำผลการทดสอบไปปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน จึงกำหนดให้มีการดำเนินการ Pre-NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ Pre-O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 โดยใช้ตารางสอบและวิชาที่สอบตามกำหนดเสมือนการสอบจริง

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านกระเพรา  เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2562 10.40 น. เปิดอ่าน: 30 ครั้ง ไอพี:: 1.10.211.176 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563 [27 มกราคม 2563 22.15 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 5 [27 มกราคม 2563 22.08 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [27 มกราคม 2563 21.03 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าม เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [27 มกราคม 2563 20.52 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [27 มกราคม 2563 20.49 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]