กิจกรรม PLC. ครั้งที 16 ปีการศึกษา 2562 ( 24 ม.ค.63)

 

 

กิจกรรม PLC. ครั้งที 16 ปีการศึกษา 2562  การแก้ปัญหายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ครูควรใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บูรณาการทักษะชีวิตกับกลุ่มกอท. ให้นักเรียนคิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น โครงการประชาธิไตยตอนเช้าโดยครูประจำชั้นทุกชั้นคอยให้คำแนะนำนักเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ช่วงหลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง) โรงเรียนในโครงการสารสนเทศโรงเรียนนำร่องโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อใช้จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการ (ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการนเิทศ กำกับ ติดตาม) และโรงเรียน เรียนร่วมระหว่างดอนท้าววิทยา และกระเพรา (DTKP) 24 ม.ค.63

 
ส่งข่าวโดย : ดอนท้าววิทยา  เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2563 21.19 น. เปิดอ่าน: 29 ครั้ง ไอพี:: 223.205.220.45 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผอ.สพป.พบ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน [28 กุมภาพันธ์ 2563 09.41 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
นายจิติ ปิเลี่ยน สนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน [28 กุมภาพันธ์ 2563 09.45 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
โรงเรียนวัดเขาเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 วันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 [28 กุมภาพันธ์ 2563 09.44 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 [28 กุมภาพันธ์ 2563 09.33 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ค่ายลูกเสือน้อยสัมพันธ์2562 [28 กุมภาพันธ์ 2563 09.34 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]