จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00น. นางกัญภร หน่อสีดา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี๓) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีท่ี 6 จัดกิจกรรมไปวัดทําบุญ ถวายดอกไม้ ธูปเทียนและ ถวายปัจจัยเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรู้หลักการของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของชาวพทุธจนเป็นวิถีชีวิต และสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติและดําเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข
 
ประชาสัมพันธ์โดย : นางสาวศุภาวีร์ ปิยพัศพงศ์
 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองบัวดีหมี  เมื่อวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2563 12.45 น. เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: 1.47.7.117 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา [16 กรกฎาคม 2563 11.51 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้างได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา [16 กรกฎาคม 2563 11.48 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
โรงเรียนปรับตัวรับมือเชื้อโรคเพื่อป้องกันนักเรียน [16 กรกฎาคม 2563 11.48 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 [16 กรกฎาคม 2563 11.14 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [16 กรกฎาคม 2563 11.01 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]