ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

.

 

ด่วนที่สุด
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกขอเลื่อนการรับสมัครและการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ออกไปก่อน จนกว่า สพฐ.จะแจ้งอีกครั้ง
 

อ้างถึง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4 ข้อ คือ

1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม 2563

2. ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากร ทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานการดำเนินการกับทางจังหวัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในกรณีการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยี ในการบริหารและปฏิบัติงานแทน

4. ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

QK3J0Z.jpg

 
ส่งข่าวโดย : วัดลาดปลาดุก  เมื่อวันที่ : 18 มีนาคม 2563 08.38 น. เปิดอ่าน: 33 ครั้ง ไอพี:: 110.169.43.235 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสาร ในโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศประถมศึกษาและมัธย [13 มิถุนายน 2564 14.33 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) [12 มิถุนายน 2564 21.56 น.]
เปิดเรียน 2564 [12 มิถุนายน 2564 10.39 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องการเปิดเรียนตามปกติ [11 มิถุนายน 2564 22.14 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดเลา [11 มิถุนายน 2564 16.44 น.]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]