O12.รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

 

สำหรับเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ในปีการศึกษา 2562

 

 

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ประเมินคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ภายใต้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบการประเมิน สำหรับเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ในปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนห้วยเตยวิทยา ขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะทำงาน คณะกรรมการทุกชุด รวมทั้งบุคลากร ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

                                                                             โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563 22.32 น. เปิดอ่าน: 173 ครั้ง ไอพี:: 223.206.246.50 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [05 มีนาคม 2564 20.38 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 2563 [05 มีนาคม 2564 10.17 น.][อ่าน 19 ครั้ง]
ตรวจสอบผลการเรียน [04 มีนาคม 2564 12.35 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
จดหมายข่าว ปี 2564 [03 มีนาคม 2564 22.33 น.][อ่าน 44 ครั้ง]
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ [02 มีนาคม 2564 16.47 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]