O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  ไฟล์ประกอบ
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนสวรรค์  เมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 11.39 น. เปิดอ่าน: 592 ครั้ง ไอพี:: 1.20.254.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แผนภูมิแสดงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.29 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.25 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
Model ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.23 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีของโรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.21 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [18 มิถุนายน 2564 00.14 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]