O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล

 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้้งบุคลกร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านแพะยันต์ดอยแช่  เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2563 10.12 น. เปิดอ่าน: 82 ครั้ง ไอพี:: 110.171.135.216 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [31 กรกฎาคม 2564 16.00 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [31 กรกฎาคม 2564 15.29 น.][อ่าน 16 ครั้ง]
o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน [31 กรกฎาคม 2564 13.09 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
o11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [31 กรกฎาคม 2564 12.19 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [31 กรกฎาคม 2564 11.40 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]