หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสพฐ.

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 
ส่งข่าวโดย : เนินปอรังนกชนูทิศ  เมื่อวันที่ : 30 กันยายน 2563 10.52 น. เปิดอ่าน: 19 ครั้ง ไอพี:: 182.53.193.17 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
013คู่มือหรือมาตรฐานกรปฏิบัติงาน [16 พฤษภาคม 2564 18.23 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [16 พฤษภาคม 2564 13.47 น.][อ่าน 22 ครั้ง]
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [16 พฤษภาคม 2564 10.46 น.][อ่าน 23 ครั้ง]
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR ) ของโรงเรียนบ้านซา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [15 พฤษภาคม 2564 19.26 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 [15 พฤษภาคม 2564 10.49 น.][อ่าน 30 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]