ONESQA_การประชุมผู้ประเมิน_Edited By...

 

ONESQA_การประชุมผู้ประเมิน_Edited By...

 

การประชุมผู+ประเมินภายนอก เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต=สถานการณ@ COVID-19 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ;านการประชุมออนไลนC (Facebook Live) ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู=อำนวยการ สมศ. โดย ข"อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
 
ส่งข่าวโดย : วัดวารีวง  เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 12.53 น. เปิดอ่าน: 85 ครั้ง ไอพี:: 118.173.11.38 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
คลิปการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ครูใหม่ [23 มกราคม 2564 11.42 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
คลิปการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ระดับชั้นอนุบาล โดย ครูกี้ [22 มกราคม 2564 19.15 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
คลิปการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่กม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 by ครูปิม [22 มกราคม 2564 19.11 น.][อ่าน 29 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓ [21 มกราคม 2564 14.16 น.][อ่าน 43 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assesment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2562 [19 มกราคม 2564 11.12 น.][อ่าน 64 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]