ประกาศรายผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

ประกาศรายผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดวังสะแกง

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

*************************************************************

                               

ด้วย โรงเรียนวัดวังสะแกง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ โรงเรียนวัดวังสะแกง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดวังสะแกง ตามบัญชีแนบ เรียงลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุด ดังนี้

 

ที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ

1

002

นางสาวกมลชนก  สกุลสอน

 

2

003

นางสาวนันทิชา  ใจคำ

 

3

001

นางสาวทนตวรรณ บุญคำพงษ์

 

                               

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัว โดยนำเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดวังสะแกง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

 

 

 

(นางรุ่งอรุณ กาบบัว )

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสะแกง

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

 

๑. สำเนาสัญญาจ้างและสำเนาสัญญาค้ำประกัน (ไม่ระบุเลขที่สัญญาจ้าง)                จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

๒. เอกสารประกอบการทำสัญญาของผู้รับจ้าง

๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                         จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา                                                                     จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๔ สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร (ธนาคาร ธกส.)                                              จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ                                                                     จำนวน ๒ ฉบับ

๓. เอกสารประกอบการทำสัญญาของผู้ค้ำประกัน

๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                         จำนวน ๒ ฉบับ

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     จำนวน ๒ ฉบับ

๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ                                           จำนวน ๒ ฉบับ

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศรายผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ส่งข่าวโดย : วัดวังสะแกง  เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 12.48 น. เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ไอพี:: 110.171.134.245 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบทุน กสศ. [24 มกราคม 2564 15.26 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และมอบเงิน 20,000 บาท [24 มกราคม 2564 15.04 น.]
ข้อควรปฏิบัติในการ เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 [24 มกราคม 2564 12.23 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
วารสารโรงเรียนบ้านดงลาน ครั้งที่ 14 ประจำเดือน มกราคม 2564 [24 มกราคม 2564 11.37 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
วารสารโรงเรียนบ้านดงลาน ครั้งที่ 13 ประจำเดือน มกราคม 2564 [24 มกราคม 2564 11.37 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]