พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

 

NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

 

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบในทุกมิติ ผลจากการระบาดของเชื้อไวรัสก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของไทย ที่ไม่เพียงสร้างผลกระทบอันรวดเร็วและฉับพลันภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ยังเรื้อรังก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบใหม่ที่ทั้งซับซ้อน และหลายหลาย ทวีความรุนแรงกระจายเป็นวงกว้างกว่าวิกฤตอื่นที่ประเทศเคยพบเจอ จากนโยบายรูปแบบดั้งเดิมที่ครั้งหนึ่งภาครัฐเคยใช้เป็นเครื่องมือ และถือเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาของประเทศ ในวันนี้กลับไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เคยคาดการณ์

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สอวช. มีความพร้อมที่จะเสาะหาวิธีแก้ไข ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐ หรือใครเพียงคนเดียว จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบนโยบายรูปแบบใหม่ที่สามารถควบรวมความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมในทุกมิติ ผ่านการระดมความคิดเห็นของผู้คนจากหลากหลายภาคส่วน (Crowdsourcing) ที่ไม่เพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาเท่านั้น ยังหมายรวมถึง ภาคประชาชน ผู้ประสบวิกฤตนี้โดยตรงอีกด้วย

สอวช.จึงได้เปิดโอกาสในการดำเนินการระดมและรับฟังข้อเสนอด้านนโยบาย (Policy Idea) ของผู้คนจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและนวัตกรรมทางนโยบายรูปแบบใหม่ โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมมีโอกาสได้รับการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายของ สอวช. เพื่อเป็นหนึ่งในนโยบายภายใต้โครงการ Policy Innovation Platform for the Better Future ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนไปสู่การใช้งานจริงในอนาคต และชิงเงินสนับสนุนความคิด กว่า 1,000,000 บาท

โดยข้อเสนอด้านนโยบาย (Policy Idea) ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ข้อเสนอควรมีลักษณะเป็นมาตรการ นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา หรือช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19 เช่น ปัญหาการว่างงานในภาคแรงงานและนักศึกษาจบใหม่ในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น
  2. ข้อเสนอควรมีลักษณะเป็นมาตรการ นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติของภาครัฐในการพลิกวิกฤตการณ์ COVID-19 เป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ เช่น โอกาสจากการลดลงของนักท่องเที่ยวในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและวางแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
  3. ข้อเสนอควรมีลักษณะเป็นนวัตกรรมทางด้านนโยบายใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ในข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ได้

ทุกความคิดเห็นและทุกข้อเสนอต่อโครงการ จะไม่ถูกตัดสินว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่ ผิดหรือถูก โดย สอวช. พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนเสาะหาโอกาสพัฒนาและสนับสนุนความคิดเห็นของท่าน ในฐานะผู้มีจิตสาธารณะ พร้อมพัฒนาประเทศ และตั้งใจที่จะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/th/6388/

 
ส่งข่าวโดย : นิคมพิมายศึกษา  เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2564 16.06 น. เปิดอ่าน: 12 ครั้ง ไอพี:: 159.192.97.53 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีศรัทธาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.49 น.][อ่าน 17 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.25 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
กิจกรรมเวียนเทียน (วันมาฆบูชา) [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.08 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
น้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ในการทำกิจกรรม [25 กุมภาพันธ์ 2564 21.06 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
เดินทางไกลลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ [25 กุมภาพันธ์ 2564 21.05 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]