โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนอ

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562 

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้มิติการจัดการความรู้ที่สั่งสมมา จากความรู้เชิงประสบการณ์ของ คณะวิทยากรที่ได้ให้การบริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร หลักสูตรจึง ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ทฤษฎี แต่เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อ พัฒนาองค์กร และสอดคล้องกับการรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจประเมิน และ การประกันคุณภาพ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิ์ในการขอค าปรึกษากับคณะวิทยากรหลังการ อบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางกลุ่ม Facebook Group ที่ศูนย์ฯ จัดทำขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=281

 
ส่งข่าวโดย : นิคมพิมายศึกษา  เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2564 16.11 น. เปิดอ่าน: 36 ครั้ง ไอพี:: 159.192.97.53 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีศรัทธาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.49 น.][อ่าน 19 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.25 น.][อ่าน 19 ครั้ง]
กิจกรรมเวียนเทียน (วันมาฆบูชา) [26 กุมภาพันธ์ 2564 10.08 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
น้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ในการทำกิจกรรม [25 กุมภาพันธ์ 2564 21.06 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
เดินทางไกลลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ [25 กุมภาพันธ์ 2564 21.05 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]