ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาคกิจกรรมทักษะชีวิต

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาคกิจกรรมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ทักษะการจับผ้า

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านตะกุดเป้า  เมื่อวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 00.09 น. เปิดอ่าน: 71 ครั้ง ไอพี:: 1.2.200.208 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศสาระสำคัญเครื่องครัว [15 พฤษภาคม 2564 13.26 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศสาระสำคัญเครื่องนอน [15 พฤษภาคม 2564 13.25 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศโรงเรยีนแมฮ่ า่ งวทิ ยา เรื่อง ประกาศผชู้ นะการเสนอราคา ซอื้ เครอื่ งครวั โดยวิธี เฉพาะเจาะจ [15 พฤษภาคม 2564 13.23 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศโรงเรยีนแมฮ่ า่ งวทิ ยา เรอื่ ง ประกาศผชู้ นะการเสนอราคา ซอื้ เครอื่ งนอน โดยวธิ ี เฉพาะเจาะ [15 พฤษภาคม 2564 13.22 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
จ้างเหมารื้อถอนอาคารเรียนและขนย้ายวัสดุโรงเรียนบ้านน้ำร้อน [14 พฤษภาคม 2564 12.24 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]