โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school

 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school เกริ่นนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School การเพิ่มของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2562 พบว่า คนไทยผลิตขยะประมาณ 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.64 มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จำนวน 9.58 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 ขยะมูลฝอยชุมชนถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 10.88 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง จำนวน 7.39 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27 และพบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน (ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ เช่น แก้ว กล่อง ขวด ฝาจุก) ทั้งนี้การกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน โดยเฉพาะการกำจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้ง การลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และการลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้มีขยะมูลฝอยจากบกปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล

               กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส และกลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองงูเหลือม  เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2564 12.25 น. เปิดอ่าน: 19 ครั้ง ไอพี:: 49.48.82.22 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ดูผลการเรียน 2/2563 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง [12 เมษายน 2564 21.51 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียนและย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 [12 เมษายน 2564 19.56 น.][อ่าน 122 ครั้ง]
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน [12 เมษายน 2564 19.28 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ทำหน้าที่ครูผู้สอน) [12 เมษายน 2564 16.10 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา [12 เมษายน 2564 15.05 น.][อ่าน 13 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]