โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะสมัครเข้าร่วมกับกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

                     โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ได้ตระหนักถึงการเพิ่มของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนได้ ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน และผู้เรียนหากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะอย่างแท้จริง

ทางโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและ นักเรียนทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการขยะภายในโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามและที่สำคัญมีการจัดการขยะที่เป็นระบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

 

  ไฟล์ประกอบ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ส่งข่าวโดย : วัดท่าสีโพธิ์เหนือ  เมื่อวันที่ : 02 มีนาคม 2564 16.47 น. เปิดอ่าน: 43 ครั้ง ไอพี:: 125.27.182.40 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 [25 มีนาคม 2564 14.49 น.][อ่าน 169 ครั้ง]
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [24 มีนาคม 2564 21.58 น.][อ่าน 28 ครั้ง]
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2562 [24 มีนาคม 2564 12.35 น.][อ่าน 32 ครั้ง]
วุฒิทางลูกเสือ [24 มีนาคม 2564 10.56 น.][อ่าน 26 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action plan)ของสถานศึกษา [16 มีนาคม 2564 15.14 น.][อ่าน 51 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]