No Child Left Behind

 

No Child Left Behind "ไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง"

 

ดร.ศักดิ์ดา คำโส ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคม ตำบลสะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มุ่งเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรู้ลงมือปฎิบัติจริง (Learning by doing)
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายใต้นโยบาย สพม .บุรีรัมย์ No Child Left Behind "ไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง" ต่อยอดโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (SCHOOL BIRD) ทำสวนเมล่อนในโรงเรียนเป็นต้นแบบสู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเด็กระหว่างเรียนต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 และขยายผลช่วยสร้างรายได้มีอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
 
ส่งข่าวโดย : สะแกพิทยาคม  เมื่อวันที่ : 09 เมษายน 2564 23.03 น. เปิดอ่าน: 77 ครั้ง ไอพี:: 171.96.156.36 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่เมาะ [13 มิถุนายน 2564 08.40 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพระบรมราชินี [13 มิถุนายน 2564 08.24 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทองจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว [13 มิถุนายน 2564 07.04 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [12 มิถุนายน 2564 17.55 น.][อ่าน 17 ครั้ง]
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา [12 มิถุนายน 2564 17.09 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]