ประกาศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-๑๙)

 

 

                           ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยมีการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  ดังนั้นโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น โดยให้บุคลากรในสถานศึกษา และผู้รับบริการ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป  ถือปฏิบัติ ดังนี้

  ๑.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยการเปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน วันละไม่เกิน ๓ คน

  ๒. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

  ๓. กรณีมีการประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่างๆ กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ๔.  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นของดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม ของนักเรียน และประชาชนในสถานศึกษา โดยการงดใช้สถานที่ของโรงเรียนจริงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

  ๕. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ต้องให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

 

                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  เดือน เมษายน  ๒๕๖๔ 

 
ส่งข่าวโดย : วัดพระเจ้านั่งแท่น  เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2564 17.54 น. เปิดอ่าน: 23 ครั้ง ไอพี:: 184.22.147.55 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การนิเทศภายในประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [13 พฤษภาคม 2564 21.55 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ร่วมงานฌาปนกิจศพ "คุณพ่อนิยม จันทร์ขัน" [13 พฤษภาคม 2564 20.13 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
มอบทุนเสมอภาค [13 พฤษภาคม 2564 19.49 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน 1/2564 [13 พฤษภาคม 2564 19.48 น.][อ่าน 13 ครั้ง]
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) [13 พฤษภาคม 2564 19.32 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]