รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 (พื้นฐาน)

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 (พื้นฐาน) โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน ต.แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด สำนังานเขตพื้นที่การ

 

                    ตามที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ได้ดำเนินการด้นประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561

          บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้

คลิกที่นี้เพื่อเปิดอ่าน

 
ส่งข่าวโดย : บ้านพนาสวรรค์  เมื่อวันที่ : 07 พฤษภาคม 2564 10.49 น. เปิดอ่าน: 80 ครั้ง ไอพี:: 182.53.132.214 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบติดตามสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [17 มิถุนายน 2564 11.37 น.][อ่าน 16 ครั้ง]
SAR-โรงเรียนไม้กะพง-2563 [16 มิถุนายน 2564 14.30 น.][อ่าน 57 ครั้ง]
รายงานผลการพัฒนาตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) [16 มิถุนายน 2564 09.41 น.][อ่าน 64 ครั้ง]
แผนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม [13 มิถุนายน 2564 19.45 น.][อ่าน 52 ครั้ง]
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน “Reading for Daily Life” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ [13 มิถุนายน 2564 07.12 น.][อ่าน 68 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]