♥ประกาศผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่♥

 

ประกาศผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ ของคณะครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาส ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายเมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ 

ของคณะครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาส ประจำปีการศึกษา  2563 

คณะครูผ่านการประเมินระดับดีมาก จำนวน 7  ท่าน และ ระดับดีเยี่ยม จำนวน  2  ท่าน
1.นางดาราวรรณ  รจพจน์      ผลการประเมิน  *ดีเยี่ยม*
2.นางธารารัตน์  สดมพฤกษ์   ผลการประเมิน *ดีเยี่ยม*
3.นายมุณีย์  รจพจน์          ผลการประเมิน ดีมาก
4.นายเชิดชาย  พลเยี่ยม     ผลการประเมิน ดีมาก
5.นายเดชา  สังฆมณี         ผลการประเมิน ดีมาก
6.นางสุจิตรา  สุขกมล        ผลการประเมิน ดีมาก
7.นางนัฐยา  ภาษี             ผลการประเมิน ดีมาก
8.นางนิภาวรรณ  พันสำโรง    ผลการประเมิน ดีมาก
9.นางสาวสวุรรณา  กันทะวี   ผลการประเมิน ดีมาก
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและเป็นกำลังให้คุณครูที่ได้ไปต่อ
*ในการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
 
 
ส่งข่าวโดย : ธรรมจารีนิวาส  เมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 14.22 น. เปิดอ่าน: 171 ครั้ง ไอพี:: 171.101.92.103 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 [18 มิถุนายน 2564 13.36 น.][อ่าน 26 ครั้ง]
รูปแบบการบริหารงาน SURE 4 G Model [18 มิถุนายน 2564 13.03 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 [18 มิถุนายน 2564 10.29 น.][อ่าน 29 ครั้ง]
♥เกีบรติบัตรผลการการทดสอบ O-NET เพิ่มสูงขึ้น♥ [17 มิถุนายน 2564 14.10 น.][อ่าน 34 ครั้ง]
♥เกียรติบัตรการเข้าร่วมการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มิถุนายน 2564 13.50 น.][อ่าน 39 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]