ตัวอย่าง : การแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ ♥โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC♥

 

การจัดการเรียนการสอน โดย คณะครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสและโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)

 

คณะครูโรงเรียนธรรมจารีนิวาสและโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)    ร่วมแสดงผลงานจากการดำเนินกิจกรรม  PLC  (Professional learning community)  เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทั้งครูและผู้เกี่ยวข้องที่มีผู้มีวิสัยทัศน์/เป้าหมายร่วมเพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผ่านภารกิจเรียนรู้ร่วมกันบนฐานชั้นเรียนจริงทั้งการดำเนินการวางแผน (Plan) ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน (Do) สะท้อนชั้นเรียน (See)  ของครูแต่ละท่านในปีการศึกษา  2563  ที่ผ่านมา

 

 
ส่งข่าวโดย : ธรรมจารีนิวาส  เมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 20.22 น. เปิดอ่าน: 48 ครั้ง ไอพี:: 171.101.92.103 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 [18 มิถุนายน 2564 13.36 น.][อ่าน 26 ครั้ง]
รูปแบบการบริหารงาน SURE 4 G Model [18 มิถุนายน 2564 13.03 น.][อ่าน 15 ครั้ง]
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 [18 มิถุนายน 2564 10.29 น.][อ่าน 29 ครั้ง]
♥เกีบรติบัตรผลการการทดสอบ O-NET เพิ่มสูงขึ้น♥ [17 มิถุนายน 2564 14.10 น.][อ่าน 34 ครั้ง]
♥เกียรติบัตรการเข้าร่วมการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มิถุนายน 2564 13.50 น.][อ่าน 39 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]