ประกาศโรงเรยีนแมฮ่ า่ งวทิ ยา เรื่อง ประกาศผชู้ นะการเสนอราคา ซอื้ เครอื่ งครวั โดยวิธี เฉพาะเจาะจ

 

ประกาศโรงเรยีนแมฮ่ า่ งวทิ ยา เรื่อง ประกาศผชู้ นะการเสนอราคา ซอื้ เครอื่ งครวั โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

 

ประกาศโรงเรยีนแมฮ่ า่ งวทิ ยา เรื่อง ประกาศผชู้ นะการเสนอราคา ซอื้ เครอื่ งครวั โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
 
ส่งข่าวโดย : แม่ฮ่างวิทยา  เมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 13.23 น. เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: 171.4.231.50 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จัดซื้อวัสดุในโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียน กิจ [17 มิถุนายน 2564 21.16 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรมพัฒนาอาคาร [17 มิถุนายน 2564 21.08 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศสาระสำคัญในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จัดซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 มิถุนายน 2564 21.05 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 มิถุนายน 2564 21.02 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารละหมาด [17 มิถุนายน 2564 20.43 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]