รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR ) ของโรงเรียนบ้านซา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ชื่อโรงเรียนบ้านซา ที่อยู่ เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๖ ดำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางจิราภา วัจนพิสิฐ เบอร์โทรศัพท์

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

๑.  ระดับการศึกษาปฐมวัย

              ๑.๑  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     ๑.๒  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

              ๑.๓  มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

๒.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ๑.๑  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     ๑.๒  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     ๑.๓  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

 
ส่งข่าวโดย : บ้านซา  เมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 19.26 น. เปิดอ่าน: 21 ครั้ง ไอพี:: 223.24.187.181 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
SAR ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มิถุนายน 2564 15.31 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 [17 มิถุนายน 2564 09.44 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
ไลน์กลุ่มชั้นเรียน [13 มิถุนายน 2564 11.42 น.][อ่าน 27 ครั้ง]
ตารางการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [12 มิถุนายน 2564 15.30 น.][อ่าน 42 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2563 [11 มิถุนายน 2564 15.02 น.][อ่าน 52 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]