ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก

 

              โรงเรียนบ้านกระแล ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาและขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

              ทั้งนี้ หากมีประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกและใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

            (นายอดิศักดิ์  จันกิติ)

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแล

 

   (นายปรีชา  ลักษณาการ)

                              ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกระแล

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่งข่าวโดย : บ้านกระแล  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2564 21.32 น. เปิดอ่าน: 43 ครั้ง ไอพี:: 171.4.238.136 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
045เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [27 กรกฎาคม 2564 16.18 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [27 กรกฎาคม 2564 15.52 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [27 กรกฎาคม 2564 15.38 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [27 กรกฎาคม 2564 15.32 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต64 [27 กรกฎาคม 2564 15.17 น.][อ่าน 17 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]