การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ท่าน โดยเวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งประกอบด้วย นายแสงเดือน สมผุย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นภายนอกสถานศึกษา นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางมานิดา ไชยศิริ ครูวิชาการ ร่วมประเมิน “นายปัญจะระ สร้อยแสวง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ประเมินครั้งที่ 2 และในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกิด เหล่าพันนา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นภายนอกสถานศึกษา นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางมานิดา ไชยศิริ ครูวิชาการ ร่วมประเมิน “นางสาวจุฑาภรณ์ วงศ์สุริยา สาขาวิชาภาษาไทย ตำแหน่งครูผู้ช่วย” และ “นายวรพัฒน์ เตาะอ้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย” ประเมินครั้งที่ 1 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โดยได้นำเสนอผลการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดของการประเมินได้อย่างน่าสนใจ ตรงประเด็น ด้วยการนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ พร้อมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยและผลงานที่เกิดในระหว่างดำรงตำแหน่งฯ การประพฤติปฏิบัติตัวตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความรู้ความสามารถของครูสู่ผู้เรียน เพื่อการก้าวเข้าสู่เส้นทาง "ความเป็นครู" อย่างภาคภูมิ...

....ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกว้าง....ภาพ/ข่าว...
....ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (Facebook) : คลิกที่นี่

 
ส่งข่าวโดย : บ้านโคกกว้าง  เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2564 15.55 น. เปิดอ่าน: 39 ครั้ง ไอพี:: 14.207.205.157 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [02 สิงหาคม 2564 16.13 น.][อ่าน 14 ครั้ง]
ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง [02 สิงหาคม 2564 15.44 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
สถานที่กักกันในชุมชนหนองครก [02 สิงหาคม 2564 15.41 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
โครงการบริการชุมชน 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง [02 สิงหาคม 2564 15.25 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ทรงพระเจริญ [02 สิงหาคม 2564 15.32 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]