คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

 

เพื่อเป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ และให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างชัดเจน อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปางคึก 

  ไฟล์ประกอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปางคึก ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย : บ้านปางคึก  เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2564 00.14 น. เปิดอ่าน: 34 ครั้ง ไอพี:: 118.172.101.225 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
045เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [27 กรกฎาคม 2564 16.18 น.][อ่าน 7 ครั้ง]
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [27 กรกฎาคม 2564 15.52 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [27 กรกฎาคม 2564 15.38 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [27 กรกฎาคม 2564 15.32 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต64 [27 กรกฎาคม 2564 15.17 น.][อ่าน 17 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]