เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

 

-

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะพาหิน

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

------------------------------------------

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศเลื่อน วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จากเดิม เปิดภาคเรียนวันที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เลื่อนมาเปิดภาคเรียนที่ ๑ วันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทำให้เวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไม่ครบกำหนดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๘ วันทำการ

          โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน จึงประกาศเปิดทำการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติมในวันเสาร์โดยการเรียน ON-SITE ที่โรงเรียน ตามวันเวลา ดังนี้

วันที่เรียนชดเชย

ตารางเรียนที่ใช้

วันเสาร์ที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔

วันจันทร์

วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๔

วันอังคาร

วันเสาร์ที่  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔

วันพุธ

วันเสาร์ที่  ๑๐ กรกฎาคม   ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี

วันเสาร์ที่  ๑๗ กรกฎาคม   ๒๕๖๔

วันศุกร์

วันเสาร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๔

วันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔

วันอังคาร

วันอังคารที่  ๒๗ กรกฎาคม   ๒๕๖๔

วันพุธ

วันเสาร์ที่ ๓๑  กรกฎาคม   ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี

วันเสาร์ที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์

วันเสาร์ที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔

วันอังคาร

วันเสาร์ที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔

วันพุธ

วันเสาร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี

วันเสาร์ที่  ๔ กันยายน  ๒๕๖๔

วันศุกร์

วันเสาร์ที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๔

วันจันทร์

วันเสาร์ที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๔

วันอังคาร

วันเสาร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๔

วันพุธ

วันเสาร์ที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ดังนั้นเพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงประกาศแจ้งให้ครูผู้สอนมาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน และแจ้งไปยังนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีนักเรียนในปกครองมาเรียนตามวันเวลา ที่กำหนด สำหรับกรณีวันสอนชดเชยวันใดมีกิจกรรมแทรกเข้ามาในช่วงดังกล่าว ทางโรงเรียนจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงการสอนชดเชยเป็นคราวๆไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔4

 
   

                                                                                              เสกสรร ศรีเลย

(นายเสกสรร ศรีเลย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะพาหิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564
ส่งข่าวโดย : บ้านคลองตะพานหิน  เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2564 15.13 น. เปิดอ่าน: 174 ครั้ง ไอพี:: 183.89.211.98 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศเรื่อง รับเงินค่าอาหารกลางวัน และ รับเอกสารประกอบ(ใบงาน) [02 สิงหาคม 2564 16.39 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศการเลื่อนเปิดเรียน [02 สิงหาคม 2564 16.33 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
มอบเงินอาหารกลางวัน มอบเสื้อกีฬา มอบกระเป๋า พร้อมแจกใบงาน [02 สิงหาคม 2564 16.29 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น/เครื่องเล่นสนาม [02 สิงหาคม 2564 16.19 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ [02 สิงหาคม 2564 15.36 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]