การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน “ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ”

 

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้กาหนดปฏิทินในการขับเคลื่อนระบบก

 

ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จึงกาหนดให้เดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนและนาผลจากการเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑ มาดาเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
 
ส่งข่าวโดย : วัดกระดังงา  เมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2559 09.22 น. เปิดอ่าน: 176 ครั้ง ไอพี:: 106.0.211.116 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมจังหวัดนครปฐมพบประชาชน [21 กุมภาพันธ์ 2563 13.35 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [21 กุมภาพันธ์ 2563 13.25 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
เปิดบ้านธรรมหรรษา by พระมหาสมปอง [21 กุมภาพันธ์ 2563 13.26 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 [21 กุมภาพันธ์ 2563 13.17 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
วันเด็ก [21 กุมภาพันธ์ 2563 13.12 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]