รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็

 

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปรียา หนูดาษ ครูโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558

 

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนัก  เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ศึกษาค้นคว้า      นางปรียา  หนูดาษ
ปีการศึกษา    2558

  ไฟล์ประกอบ
รายงานผลชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ส่งข่าวโดย : หาดใหญ่พิทยาคม  เมื่อวันที่ : 20 กันยายน 2559 14.16 น. เปิดอ่าน: 204 ครั้ง ไอพี:: 203.172.252.137 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงาน SAR โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ปีการศึกษา 2562 [29 พฤษภาคม 2563 20.14 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา [27 พฤษภาคม 2563 11.24 น.][อ่าน 59 ครั้ง]
วิจัยโรงเรียนสุจริต [27 พฤษภาคม 2563 10.36 น.][อ่าน 16 ครั้ง]
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังรวก [26 พฤษภาคม 2563 15.13 น.][อ่าน 43 ครั้ง]
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 [22 พฤษภาคม 2563 10.16 น.][อ่าน 103 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]