โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556

 

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับ นักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนใ

 

 


ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับ

              นักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556

-----------------

                ตามที่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38      ได้ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับนักเรียนใน  พื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556  จำนวน  1  ชุด      ลงวันที่  9  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2557 นั้น         ขณะนี้ได้ดำเนินการไปเพียงบางส่วนแต่ผลปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดบางประการคือ ในประกาศไม่ได้ระบุปริมาตรของสินค้าในแต่ละรายการ ซึ่งอาจจะเกิด  ผลเสียหายต่อทางราชการและเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ ทางโรงเรียนฯจึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนฯ ในครั้งนี้

                               

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   24   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2557

 

 

    (นายกฤษณะ  เครืออยู่)                                                                                             

     ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม               

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : ท่าสองยางวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2557 16.31 น. เปิดอ่าน: 264 ครั้ง ไอพี:: 182.52.35.96 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง แบบ สปช.301/26 (ปี 2539) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกวดราคาอ [27 มกราคม 2563 18.13 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรม English Camp โครงการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ [27 มกราคม 2563 16.47 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแอร์รถโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล [27 มกราคม 2563 16.28 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือบรรจงนุชเพชรบ [27 มกราคม 2563 16.24 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือบรรจงนุช [27 มกราคม 2563 16.20 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]