ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

 

https://www.facebook.com/1016202205082137/photos/ms.c.eJxNVkmSRSEIu1EX83D~;i3UJz~;i3lEISAspqEUwUQsZq9ccTMCHXNIn8AtJyTlDIF9D0c0L5C1B6V1JJ8HeCrc8VIf9OVMe5ks03EHkCJXSTik8V6S9APFciGcB6gHndslEn0HyvSGglZXoiRw45BZcFxgCWPklbLn0hPQEr~_050xSFHajepTZXOBA4d~_rcsVdSpYhVXD5dzpQJVmldTvVd09XB69Kcs3bKc0yjOS7895wRy9Gqa0FSaR4~_naU0rJW~;nWkYgEyhGPknZX9mBbleP8ul~_qYBtL9t7hZRGoKZ7ouwkZb16qJ8qGXGvmA10MdjBp~;uq~;Now5OjaQTgHGCl6qyMQ40pv99GXTFrDoFEmw8X8IZ0AQdNePeQZxtfrYFu8mgIHjy0tYMv1mMFjZLwOuidYarg0Rkznys9U0k5loVG~_I9YXh9DSdwhEazquV~_XkcG~_ofnJQE9oQI7IIww62doCTdTSVKyFbnNlPR1nSQRpvCG0mKuCgjiGXDCf3VhFUoa1i~_ZJOK~_Xl2N5CD9XBEfXWhQ45fUtpRYb5y9aW~_cqO15sxc7uDHDuIfHI0duFhcejb1VRTdzn~_zO3kYACzqeJ5T6jYQG~_MR~;pAzze3PBLSPSE8G~_ZNlPHgCAIOj8nRWDm~_tsQysNx9SvVwDPS3lGp28nOyMU9Sw4lxcvFFSuWraQTmdgdIMS~_~_Igfo2~;SW~_G2YHUK9E~_Uyo26NAI9ApRdY0hFIGxs3dl0Q1oVVzhU8a9abA9PQ5~_kzMuygg~;XkuIueS2aiGJq6xAK7XNxG9aJ3YsvKT9np~;l0o7DzPiVM~_6CegeHB8uTC4nAdlgMU7caok3pdcYAJguTgCOErnimM71Ew2OSa7aAMYwqTpfri~_KqN6PGA0OO6oc~_tp5XnbwNaWLYy7bP2HrS8X9EVr~_oIdVDplCyun1w6mr5WjKUPT1glQvVbS5IAdqrZKQNPdUvwEyqFvdblUrx2w15Pm4VM8wG5jqWIE9nfB93fB1tv91xfxBSYoO4Zhg2FsjYtR99n89PTw3DagSu1iEyylfcQVjzhXTF~;YQZ~_2UU~;106TUKnoCjflRtoI3RyPQc~_VJGDOmJW9MfcdU~;gEpYyGI.bps.a.1346603948708626.1073741929.1016202205082137/1346614492040905/?type=3&theater

 
ส่งข่าวโดย : บ้านบ้องตี้  เมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม 2560 03.58 น. เปิดอ่าน: 136 ครั้ง ไอพี:: 1.4.220.24 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
13 มิถุนายน 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Online และ Onhand [13 มิถุนายน 2564 16.43 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
11 มิถุนายน 2564 การประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน [13 มิถุนายน 2564 16.14 น.][อ่าน 11 ครั้ง]
09 มิถุนายน 2564 การรับการนิเทศเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 1/2564 [13 มิถุนายน 2564 16.09 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
21 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะครูเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด [13 มิถุนายน 2564 16.06 น.][อ่าน 9 ครั้ง]
25 พฤษภาคม 2564 ประกาศเลื่อนเปิดเทอม [13 มิถุนายน 2564 16.05 น.][อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]