เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 9 เล่ม ดังนี้

เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ

เล่มที่ 2 เรื่อง การป้องกันโรค

เล่มที่ 3 เรื่อง อารมณ์และความเครียด

เล่มที่ 4 เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เล่มที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยขณะที่อยู่บ้านและโรงเรียน

เล่มที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยขณะเดินทาง

เล่มที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยขณะเกิดอัคคีภัย

เล่มที่ 8 เรื่อง ยาและสารเสพติด

เล่มที่ 9 เรื่อง การปฐมพยาบาล

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มนี้เป็น เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคำแนะนำการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับครูและนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางการเรียนของนักเรียน เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ หลังจากที่นักเรียนศึกษาหาความรู้แล้วนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง

ขอบพระคุณ นายศิริพงษ์  คำอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเตยวิทยา และเพื่อนครูทุกคนที่ให้กำลังใจ คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 4 ทุกคน  ที่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ธีระนันท์  พันสีเงิน

  ไฟล์ประกอบ
1.การสร้างเสริมสุขภาพ
2.การป้องกันโรค
3.อารมณ์และความเครียด
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2560 15.38 น. เปิดอ่าน: 741 ครั้ง ไอพี:: 223.206.250.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข้อสอบ [17 พฤศจิกายน 2563 08.30 น.][อ่าน 113 ครั้ง]
กิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวัดโคกกลาง [16 พฤศจิกายน 2563 12.05 น.][อ่าน 48 ครั้ง]
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 [14 พฤศจิกายน 2563 12.32 น.][อ่าน 45 ครั้ง]
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 - ม.3 [12 พฤศจิกายน 2563 17.09 น.][อ่าน 150 ครั้ง]
ONESQA_การประชุมผู้ประเมิน_Edited By... [12 พฤศจิกายน 2563 12.53 น.][อ่าน 63 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]