ศึกษาดูงาน

 

ศึกษาดูงาน

 

  เมื่อวันที่  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ได้นำคณะครู  จำนวน  15  คน   ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแก ที่จัดการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ  ด้านการจัดกิจกรรม   PLC (Professional  Learning  Community)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (วิชยุตม์ : ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย : บ้านห้วยสาลิกา  เมื่อวันที่ : 06 มีนาคม 2561 08.26 น. เปิดอ่าน: 150 ครั้ง ไอพี:: 125.27.78.119 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลอยกระทงโรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ครับ [30 ตุลาคม 2563 19.33 น.][อ่าน 1 ครั้ง]
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน [30 ตุลาคม 2563 19.13 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
การรับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร [30 ตุลาคม 2563 19.04 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน [30 ตุลาคม 2563 17.11 น.][อ่าน 8 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563 [30 ตุลาคม 2563 17.05 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]