เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เล่มที่ 1  ระบบย่อยอาหาร  ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ซึ่งมีทั้งหมด  8  เล่ม ได้แก่
 
เล่มที่ 1  ระบบย่อยอาหาร
 
เล่มที่ 2  ระบบการหมุนเวียนเลือด
 
เล่มที่ 3 ระบบหายใจ
 
เล่มที่ 4 ระบบการกำจัดของเสีย
 
เล่มที่ 5 ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน
 
เล่มที่ 6 ระบบประสาท
 
เล่มที่ 7 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 
เล่มที่ 8 ระบบสืบพันธุ์
 
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนไปใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีศักยภาพใน 
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้เป็นอย่างดี
 
                                                                              กาญจนา  ไชยศิริ
 
  ไฟล์ประกอบ
ปกเล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 14.31 น. เปิดอ่าน: 455 ครั้ง ไอพี:: 223.206.233.37 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข้อสอบ [17 พฤศจิกายน 2563 08.30 น.][อ่าน 113 ครั้ง]
กิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวัดโคกกลาง [16 พฤศจิกายน 2563 12.05 น.][อ่าน 48 ครั้ง]
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 [14 พฤศจิกายน 2563 12.32 น.][อ่าน 45 ครั้ง]
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 - ม.3 [12 พฤศจิกายน 2563 17.09 น.][อ่าน 150 ครั้ง]
ONESQA_การประชุมผู้ประเมิน_Edited By... [12 พฤศจิกายน 2563 12.53 น.][อ่าน 63 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]