เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน

 

หนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

 

หนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ13101)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร  ผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน   ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน นอกจากนั้นผู้แต่งได้รวบรวมคำศัพท์ยาก เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ไว้หลังเนื้อเรื่องที่อ่าน และ  มีแบบทดสอบหลังเรียนไว้ให้นักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจคำศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านหลังจากศึกษาเนื้อหาจบแล้ว

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จะช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และเป็นผู้ที่มีนิสัย  รักการอ่านการเรียนภาษาอังกฤษ  ขอขอบพระคุณ Mr. John Halliday  ครูชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา และให้คำแนะนำในการจัดทำหนังสือ  อ่านเพิ่มเติมฯ ชุดนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

สุธิดา นาสะอ้าน

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 22.00 น. เปิดอ่าน: 258 ครั้ง ไอพี:: 223.206.235.62 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง มหัศจรรย์มะม่วงหาวมะนาวโห่ [23 ตุลาคม 2563 12.22 น.][อ่าน 74 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินการ PLC โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [21 ตุลาคม 2563 15.21 น.][อ่าน 62 ครั้ง]
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 [21 ตุลาคม 2563 08.56 น.][อ่าน 51 ครั้ง]
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [21 ตุลาคม 2563 06.24 น.][อ่าน 26 ครั้ง]
รู้จัก ct และ coding [20 ตุลาคม 2563 14.53 น.][อ่าน 18 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]