เข้าค่ายธรรมะปีการศึกษา 2557

 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา

 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557   โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ได้จัดเข้าค่ายธรรมะประจำปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยพระครูสมุห์ยงยุทธ  จิตสทฺโธ วัดกุณฑีธาร ต.บ้านบึง จ.ชลบุรี  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข    เพราะสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม จึงเห็นควรนำ นักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาให้รู้จักความคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเองนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ/ข่าว )

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองซ้ำซาก  เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2557 17.44 น. เปิดอ่าน: 187 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ [18 เมษายน 2564 23.25 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารหลวงตาเลิศ ชินวํโส (โดม) อนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนบ้านดอนหญ้า [18 เมษายน 2564 20.53 น.][อ่าน 2 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า [18 เมษายน 2564 18.14 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครนักเรียนทางอินเตอร์เน็ต ปี2564 คลิ๊ก [18 เมษายน 2564 18.04 น.][อ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-๑๙) [18 เมษายน 2564 17.54 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]